Elastyczne formy świadczenia pracy

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzmocnić swoja wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze kadrowo płacowym.

  • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
  • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
  • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
  • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

Najbliższy termin w maju. Szczegóły wkrótce.

Program:

1. Elastyczne świadczenie pracy w Kodeksie pracy.

2. Elastyczne świadczenie pracy w Kodeksie cywilnym.

3. Samozatrudnienie.

4. Praca zdalna – obowiązujące przepisy, planowane zmiany.

 

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj