Data

lis 22 2022
Zakończone!

Czas

16:00 - 20:15

Koszt

180.00 zł

Akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza w praktyce- szkolenie online

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy w zakresie
prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz jej archiwizacji. Ważnym
aspektem szkolenia będzie praktyczne ćwiczenie ułożenia teczki osobowej.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
– zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją
polityki zatrudnienia;
– otrzymasz materiały szkoleniowe w pdf;
– otrzymasz wsparcie po szkoleniu w formie konsultacji (8h) z ekspertem i
praktykiem prawa pracy,
– otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione przez
instytucję szkoleniową wpisaną do RIS przy WUP w Toruniu.
Program:
– Zasady prowadzenia akt osobowych i archiwizowanie dokumentacji
pracowniczej.
– Dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią
dokumentację pracowniczą; postać papierowa i postać elektroniczna
dokumentacji pracowniczej; nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt
osobowych; części akt osobowych.
– Zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej.
– Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem
bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
– RODO w kadrach.