Data

lis 28 - 29 2022
Zakończone!

Czas

16-20.15
16:00 - 20:15

Koszt

360.00 zł

Czas pracy w praktyce- szkolenie online

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy w zakresie
rozliczania czasu pracy, rozkładów czasu pracy. Ważnym aspektem
szkolenia będzie tematyka elastyczności czasu pracy w świetle
planowanych zmian.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

– zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją
polityki personalnej;
– otrzymasz materiały szkoleniowe w pdf;
– otrzymasz wsparcie po szkoleniu w formie konsultacji (8h) z ekspertem i
praktykiem prawa pracy,
– otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione przez
instytucję szkoleniową wpisaną do RIS przy WUP w Toruniu.

Program:

– Czym jest czas pracy oraz jakie okresy wykonywania i niewykonywania
pracy do niego wliczamy.
– Zasada z art. 80 Kodeksu pracy i jej wpływ na rozliczanie czasu pracy.
– Doba pracownicza, norma czasu pracy i okres rozliczeniowy.
– Systemy czasu pracy.
– Elastyczny czas pracy w świetle planowanych zmian.
– Godziny ponadnormatywne a nadliczbowe- różnica.
– Zasady tworzenia harmonogramów pracy. Zajęcia praktyczne.
– Omówienie przykładowych błędów w harmonogramach.