Data

lis 23 - 24 2022
Zakończone!

Czas

16-20.15
16:00

Koszt

360.00 zł

Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce- szkolenie online

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy w zakresie
ustania stosunku pracy. Ważnym aspektem szkolenia będzie tematyka
roszczeń w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
– zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją
polityki zatrudnienia;
– otrzymasz materiały szkoleniowe w pdf;
– otrzymasz wsparcie po szkoleniu w formie konsultacji (8h) z ekspertem i
praktykiem prawa pracy,
– otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione przez
instytucję szkoleniową wpisaną do RIS przy WUP w Toruniu.
Program:
– Ustanie umownego stosunku pracy – różnice pomiędzy rozwiązaniem a
jej wygaśnięciem umowy o pracę.
– Charakter norm prawnych regulujących ustanie stosunku pracy.
– Formy prawne rozwiązywania umów o pracę.
– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Umowy
podlegające rozwiązaniu w drodze porozumienia stron.
– Forma i treść porozumienia.
– Wypowiedzenie umowy o pracę. Istota wypowiedzenia. Początek i koniec
okresu wypowiedzenia. Skuteczność doręczenie wypowiedzenia umowy o
pracę.
– Skrócenie okresu wypowiedzenia (przesłanki, tryb i uprawnienia
pracownika z tym związane).
– Przypadki ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
– Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z
prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
– Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
– Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia.
– Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.
– Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez
pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
– Świadectwo pracy.