Kadry i płace

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzmocnić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze kadrowo płacowym.

 • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
 • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe, publikacje  oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
 • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
 • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni skorzystać z 30h bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

80 h /dydaktycznych/

Termin: planowane rozpoczęcie 03 listopada 2021

Cena: 1230 zł/os możliwa płatność w 3 ratach

Rozpoczęcie kursu uzależnione od postępów w naborze- minimalna liczebność grupy 10 osób

Program:

                                             Kurs rozpoczynają zajęcia z psychologiem, których tematem będzie zarządzanie karierą.

Moduł I- Prawo pracy (Kadry)

 1. Źródła oraz zasady prawa pracy, w tym akty prawa wewnętrznego.
 2. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej ( zmiany w 2019 roku).
 3. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę ( w tym obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych).
 4. Czas pracy i urlopy ( urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, uprawnienia związane z rodzicielstwem).

Moduł II- Wynagrodzenia ( i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy)

 1. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona.
 2. Wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby, wynagrodzenie za czas przestoju, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 3. Zasady ustalania podstawy wypłaty zasiłków, nabycie prawa do zasiłków.
 4. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Umowy cywilnoprawne- zasady nawiązywania.

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj