Naliczanie wynagrodzeń-warsztat

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzmocnić swoja wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze obliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy.

  • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
  • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
  • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
  • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni w wymiarze 8 h skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

Termin 22-23 maja 2021

w godz. 9-15

Cena:

399,00 zł przy zgłoszeniu

do 05 maja 2021 w ramach promocji „Kadry z majówką”

Cena regularna : 499,00 zł

            

Program:

  1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy- składniki stałe i składniki zmienne.
  2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
  3. Praca w godzinach nadliczbowych.
  4. Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent urlopowy.
  5. Zasiłki.

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj