Zasady ogólne- na czym polega opodatkowanie wg zasad ogólnych.

To podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnicy opodatkowani na
zasadach ogólnych płacą podatek według skali podatkowej od dochodu, stanowiącego różnicę
pomiędzy przychodem i kosztami jego uzyskania. Ustalając wysokość podatku według skali
podatkowej, uwzględniamy kwotę zmniejszającą podatek.
Ważne: Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczamy kwotę zmniejszającą
podatek: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł.

(źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264).

usługi księgowe

Wysokość ceny zależy od wielu czynników, takich jak :