Polityka prywatności strony akademiawuk.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies. Powstała w celu przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i rzetelny. Dane osobowe gromadzimy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy wyłącznie te dane, które są niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Definicje

Administrator – Akademia W-U-K Katarzyna Machałowska ul. Irysowa 4 Silno 87-125 NIP 8881010355 REGON 340382538, biuro@akademiawuk.pl

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Pliki cookies – pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Strona – strona internetowa pod adresem www.akademiawuk.pl.

Użytkownik – podmiot korzystający ze strony i usług akademiawuk.pl.

Na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na ich przetwarzanie poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie WWW (art. 6, pkt. 1 RODO) oraz w przypadku, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania miedzy nami umowy (art. 6, pkt. 2 RODO).

Jako użytkownik masz prawo do:

Jakie dane przetwarzam i w jakim celu?

W zależności od świadczonej usługi oraz celu przetwarzania prosimy o podanie różnych danych. Zawsze jedynie tych, które są niezbędne do realizacji naszych usług (zgodnie art. 6 RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane
Kontakt przez formularzImię, nazwisko adres email
Kontakt przez formularz/usługa szkoleniowaDane niezbędne m.in. do wystawienia faktury: Imię, nazwisko, adres , NIP adres email.

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

LH.pl Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 – podmiot dostarczający usług hostingowych, przechowujący dane na polskich serwerach.

W jaki sposób zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez:

stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń typu firewall,

dostęp do Twoich danych jedynie osób do tego upoważnionych,

stosowanie protokołu sieciowego SSL Let’s Encrypt do bezpiecznych połączeń internetowych.

Informacje o zabezpieczeniach stosowanych przez podmioty, którym powierzamy dane dostępne są pod adresami:

LH.pl: https://www.lh.pl/regulaminy

Czy wykorzystuję pliki cookies?

Tak. Przechowywane na Twoim komputerze pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych. Zakres przechowywanych przez nas plików cookies – łącznie z całkowitym ich zablokowaniem – możesz kontrolować poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki internetowej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

W celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych – wykorzystuję piksel Facebooka. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie.

Nie korzystam z automatyzacji w postaci profilowania.