Specjalista ds. kadr i płac- system dzienny

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. kadr i płac.

Kurs podzielony jest na dwie części tematyczne obejmuje 80 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
 • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
 • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni skorzystać z 8h bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

Zajęcia będą realizowane w systemie dziennym:

w godz. 9.00-16.00

Cena:

984,00 zł/osoba

Uwaga: dla studentów/uczniów rabat 30%/ odpowiedni status proszę wpisać w informacjach dodatkowych w formularzu zapisu/

Tematyka kursu:

Moduł I Kadry

 • Źródła oraz zasady prawa pracy, w tym akty prawa wewnętrznego.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej ( zmiany od 2019 roku).
 • Nawiązanie i ustanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę ( w tym obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych).
 • Zatrudnienie niepełnosprawnych.
 • Czas pracy i urlopy ( urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, uprawnienia związane z rodzicielstwem).
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 • Dyrektywa work life balance.
 • Świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych.

Moduł II Płace

 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby, wynagrodzenie za czas przestoju, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 • Zasady ustalania podstawy wypłaty zasiłków, nabycie prawa do zasiłków.
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe.

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj