Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. kadr i płac.

Kurs podzielony jest na dwie części tematyczne obejmuje 80 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
  • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
  • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni skorzystać z 8h bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

Zajęcia realizowane będą w systemie popołudniowym:

w godz. 16.00-20.00

Cena:

984,00 zł/osoba

Uwaga : przy jednoczesnym zapisie dwóch osób :druga osoba 50%

Uwaga: dla studentów/uczniów rabat 30%/ odpowiedni status proszę wpisać w informacjach dodatkowych w formularzu zapisu/

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj