Umowy cywilnoprawne w świadczeniu pracy

Celem szkolenie jest przedstawienie zasadmświadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

  • Szkolenie realizowane jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
  • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

8h /dydaktycznych/

Termin: 03.03.2021

godz. 9-15

Termin: 15.03.2021

Cena: 250 zł/os

Program spotkania:

  1. Umowa zlecenie- jak poprawnie sformułować?
  2. Umowa zlecenie- obowiązki wobec ZUS i US.
  3. Umowa o dzieło- jak poprawnie sformułować?
  4. Umowa o dzieło- obowiązki wobec ZUS i US.
  5. Umowa agencyjna.
  6. Kontrakt menadżerski.

ZApisz się na szkolenie

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj