Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzmocnić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze kadrowo płacowym.

  • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
  • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
  • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
  • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 30 dni skorzystać z 8h bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

ok. 20h dydaktycznych

Termin: 26-27 luty 2022

godz. 9.00

Cena:

246,00 zł/os 

*studenci 10% rabat

Program:

Moduł I- Prawo pracy (Kadry)

  1. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej ( zmiany w 2019 roku).
  2. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę ( w tym obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych).
  3. Czas pracy i urlopy ( urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, uprawnienia związane z rodzicielstwem).

Moduł II- Wynagrodzenia ( i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy)

  1. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona.
  2. Wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby, wynagrodzenie za czas przestoju, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
  3. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 
Zajęcia zgodne ze stanem prawnym na dzień emisji szkolenia

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj