Własna firma w 5 krokach

Szkolenie skierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej.

 • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
 • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
 • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
 • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Czas trwania 16 h:

Zapisy w trybie ciągłym.

godz. 9.00-15.00

Cena:

350 zł/os

Program:

 1. Działalność nierejestrowa, czyli „firma na próbę”- zarobkowanie na prawach przedsiębiorcy bez konieczności zakładania działalności gospodarczej.
 2. Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej – uregulowania wynikające z zapisów Konstytucji Biznesu, obowiązek rejestracyjny.
 3. Obowiązki wobec ZUS i US, pakiet startowy dla przedsiębiorcy, wybór formy opodatkowania.
 4. Czym jest biznesplan i w jakim celu się go tworzy?
 5. Opracowanie biznesplanu.
 6. Źródła finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( dotacje, granty, pożyczki „na start”).
 7. Etyka w biznesie, jaki może mieć wpływ na rozwój własnej firmy.

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj