Wynagrodzenia od 2022

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, biur rachunkowych uwzględniające planowane zmiany od 2022 roku.

 • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
 • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki.
Akademia W-U-K

Czas trwania:

do 4 h dydaktycznych

Termin:

10 grudnia 2021 r. godz. 9.00

Prosimy o podanie danych do FV w „Dodatkowych informacjach”

Cena:

123,00 zł w ramach urodzinowej promocji

Program:

Zmiany w ramach Polskiego Ładu (wybrane zagadnienia)

 • Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku
 • Skala podatkowa
 • Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej
 • Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych
 • Zmiany w zakresie rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem
 • Ulga rehabilitacyjna.
 • Ulga na dziecko.

Przychody ze świadczenia pracy

 • Umowa o pracę
 • Umowy cywilnoprawne
 • Samozatrudnienie
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Koszty ze stosunku pracy
 • Praca zdalna a koszty uzyskania

Zmiany w zasiłkach (m.in. zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego oraz sumowanie okresów ubezpieczeniowych)

Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych (m.in. ubezpieczenie chorobowe i obowiązek posiadania portalu informacyjnego)

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj