Zatrudnianie krok po kroku

Szkolenie skierowane jest do osób chcących wzmocnić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze kadrowym- zatrudniania pracowników.

  • Kurs realizowany jest w formule zdalnej za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej. Platforma umożliwia bezpośredni kontakt podczas spotkania, zadawanie pytań, dyskusję.
  • Uczestnicy w ramach kursu otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz wskazówki do literatury przedmiotu.
  • Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu, z wyszczególnieniem tematyki oraz ilością zrealizowanych godzin.
  • W ramach wsparcia poszkoleniowego uczestnik może w ciągu 14 dni w wymiarze 8 h skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie tematyki omawianej na szkoleniu.
Akademia W-U-K

Termin:

15 maja 2021 godz. 9-15

Cena:

150,00

Program:

  • Obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych.
  • Nawiązanie stosunku pracy/rodzaje umów, charakterystyka umów o pracę/
  • Akta osobowe oraz pozostała dokumentacja pracownicza.
  • Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zapisz się na szkolenie:

Szczegółowy regulamin szkoleń znajdziesz tutaj